Az Összetartozás Kapuja

A Kapu története…

2020-ban a Sokoró dombvidék jó magyar lakói ismét mertek nagyot álmodni, s nem feledve a Kárpát-hazában élő testvéreiket egy olyan kapu felállítását tűzték ki célul, amelynek megvalósulása a helyben élők szándéka mellett az egész Magyar Nemzet összetartozását is kifejezi.

S bár ez a maroknyi ember a Kárpát-haza nyugati végein él, az ősi tudásanyagból mégis a Magyarság egyik legkifejezőbb jelképét, a Székelykaput választotta, melyet ha bárhol a világban felállítanak, mindenki tudja, hogy ott bizony magyar emberek élnek!

A kapu egy olyan szimbólum, amely egyszerre választja el és köti össze a mellette összegyűlő embereket, elválasztja, de egyúttal össze is köti az előtte-mögötte található világokat. Székelyföld száz év távlatából is még mindig visszatükrözi azt az értékrendet, ahol még élő és erős a hit, megtartó ereje van a hazaszeretetnek, és a mindennapokban is helye van az igaz barátságnak.

A Sokorói Tájegység Egyesülés tagjai ebből a még élő örökségből merítettek, amikor az Anyaország első közúton átívelő Székelykapuját megálmodták. Céljuk, hogy a térségben élő emberek mellett a Kárpát-haza területén élő minden jószándékú magyar embert megszólítsanak, hogy a világ legnagyobb székelykapujának avatóünnepségén aztán közösen mondhassák ki: Összetartozunk!

A helyszín…

A történelmi jelentőségű kapunak a Sokoró dombság szívében található Sokorópátka ad helyet. Bár a Bakonytól északnyugati irányba húzódó hármas dombvonulat varázslatos halomvidéke nem tartozik a Kárpát-haza legismertebb vidékei közé, a természeti kincsekben és táji értékekben gazdag kistájhoz mégis ezernyi történet és legenda füződik.

Az út fölött átívelő kapu mellett egy olyan park kerül kialakításra, amely az arra járó vándor számára nem csupán pihenőhelyként szolgál, de a térség természeti és kulturális kincseit is be tudja mutatni. A térségben honos ősi gyümölcsfák oltványaival szegélyezett kertben kialakított pajtaszerű épület egyszerre jelent színpadot az ide szervezett kulturális előadások idején, és válik kápolnává az Istentiszteletek idején.